Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/24/2019 in all areas

  1. 1 point
    Bio je bug gdje je nestao sav gold, krediti, bondovi iz garaže i onda kad ti ubiju ili oštete tenk, nemoš ga voziti u sljedećoj (trajalo je oko sat vremena pred ponoć.) Definitivno je trebalo staviti zaključavanje, ovako je previše dosadno.
×
×
  • Create New...