Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/24/2019 in all areas

  1. 1 point
    Bio je bug gdje je nestao sav gold, krediti, bondovi iz garaže i onda kad ti ubiju ili oštete tenk, nemoš ga voziti u sljedećoj (trajalo je oko sat vremena pred ponoć.) Definitivno je trebalo staviti zaključavanje, ovako je previše dosadno.
×